Lekanders Golv & Inredning AB
Hållning avseende kvalité- miljö - etik-och arbetsmiljö.

Kvalité

Vi på Lekanders Golv & Inredning AB arbetar för att göra ett så förstklassigt arbete som möjligt, allt för att få en bra relation med våra kunder. Relationer som skall leda till långsiktiga samarbeten. För att kunna uppnå detta skall vi,
 • 1- Utföra vårt arbete på ett sätt som minimera kundens kostnader
 • 2- Följa gällande normer och föreskrifter enligt våra avtal med kunden

Miljö

I denna tid av kraftig miljöpåverkan på jorden skall vi bidra med vår del till en förbättrad miljö genom att,
 • 1- Rekommendera våra kunder att använda miljöanpassat material
 • 2- Inte lämna spill och andra rester där vi arbetar utan tillvara ta materialet för källsortering
 • 3- Använda miljöanpassade limmer och lacker
 • 4- Influera våra underleverantörer att arbeta under samma miljöansvar som vi
 • 5- Tillhandahålla miljödeklarationer avseende material vi använder vid våra arbeten
 • 6- Ge kunskap och direktiv till kunden avseende miljövänliga städmetoder

Etik

Vi på Lekanders Golv & Inredning AB tror på en sund relation med våra kunder, leverantörer och konkurrenter, för att detta skall uppnås väljer vi att
 • 1- Inte agera i strid mot gällande konkurrenslagstiftning
 • 2- Följa gällande lagar avseende mutor och bestickning
 • 3- Inte utge någon ersättning eller betalning som strider mot landets lagar

Arbetsmiljö

För att kunna nå en situation med noll arbetsskador och där vår personal trivs med sitt arbete tillhandahåller vi,
 • 1- Utbildning och fortbildning
 • 2- Lärlingsplatser
 • 3- Bra hjälpmedel
Peter Lekander
VD