Betongslipning kan väljas i olika steg utifrån kundens önskemål. Allt ifrån ett högblankt polerat betonggolv till ett matt dammbundet industrigolv.

HTC Superfloor är ett koncept i sju slipsteg, slipningen sker i dessa sju steg med grovslipning 2-3 steg, applicering av vattenglas, efter det förädling och polering 4-5 steg. Slutresultatet blir ett högblankt polerat betonggolv.

. Diffisionsöppet
. Miljövänligt
. Lättstädat
. Vackert och tåligt med god nötningsbeständighetBetongslipning

Lekandersgolv är specialister och har stor erfarenhet av betongslipning och använder sig av den modernaste maskinparken för bästa resultat.

Sanering/ Avjämning
Med betongslipning tar man bort gamla beläggningar snabbt och effiktivt, lim, epoxi färg och mattor.

ESD Golv
Htc Superfloor uppfyller kraven för uppmätta värden i den internationella
IEC- standarden. Tester med ESD skor har visat på minimala utslag av statisk laddning. Gränsvärdena har ej överskridits när det gäller hantering av elektronik med HTC Superfloor.

HTC Superfloor
Är ett varumärkesskyddat slipkoncept. Htc Superfloor utförs enbart med maskiner och verktyg från HTC Sweden. Flertalet av betonggolven är idag beläggda med ett svagt ytskikt. Med Htc Superfloors diamantverktyg slipas detta bort och exponerar betongen, Därefter kan kunden välja utifrån ett högblankt polerat betonggolv, eller ett matt dammbundet finpolerat betonggolv.